De har søkt Hamar kommune om 200.000 kroner i engangsstøtte for å videreutvikle messa til å bli en regional festival med nasjonal interesse.

Rådmannen innstiller på å imøtekomme søknaden med 100.000 kroner. HOA deltok under årets store matmesse i Berlin, Grüne Woche, for å hente inspirasjon. Totalt har prosjektet en ramme på 950.000 kroner. Midlene skal brukes til prosjektledelse, å øke antallet utstillere, markedsføring samt å gi festivalen et estetisk løft. Til høsten blir det fjerde gang messa arrangeres.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00