Det sier Anette Kjelsrud og Gry Anita Lunde som sammen med Tone Sigurdsen driver Pr Praktisk realfag AS. Sammen med Norsk Jernbanemuseum og Hamar kommune har de fått vel 1,3 millioner fordelt på tre år for å lage en åpen møteplass. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak tildelingen, og et av kriteriene er at møtestedet skal henvende seg mot utsatte barn- og ungdomsgrupper.

Neste stopp

Onsdag møtte Kjelsrud og Lunde sine samarbeidspartnere på Jernbanemuseet for å snakke om prosjektet som har fått navnet «Neste stopp».

– Vi har valgt dette navnet av flere grunner. Det er neste stopp for barn som blir ungdommer, neste stopp i utdanningen, og så har det selvsagt sammenheng med at vi er her på Jernbanemuseet, sier Anette Kjelsrud.

«Neste stopp» blir et gratis aktivitetstilbud for ungdommer mellom 13 og 18. Praktisk Realfag vil gjerne ha med ungdommer med minoritetsbakgrunn, men også norske ungdommer som ikke føler seg hjemme i andre aktiviteter. Med en fin blanding kan det gi en naturlig språkopplæring. Håpet er å få med 25 gutter og 25 jenter, og Neste Stopp vil foregå rett etter skoletid. Da blir det først litt mat, og så blir det aktiviteter i fire timer.

– Vi ser ofte at jenter med minoritetsbakgrunn faller utenfor idrettsaktiviteter. Derfor har vi tatt kontakt med Læringssenteret, skoler og Røde Kors i håp om å få dem interessert, sier Anette Kjelsrud.

Pr Praktisk Realfag er opptatt av at de er et supplement til skolen, men de er også klare på at de tilnærmer seg realfag og teknologi på en annen og mer praktisk måte enn det skolen gjør.

– Vi kan for eksempel lære dem enkel elektronikk, sette sammen komponenter slik at de kan bygge en robot. Innen kjemi kan vi ta for oss krimgåter med enkel kjøkkenkjemi, sier Kjelsrud.

– Og vi er jo like ved vannet. Der er det masse muligheter, sier Gry Anita Lunde.

De har også tanker om egne jentekvelder og egne temakvelder.

Mye utstyr

Jernbanemuseet har sin egen vitenavdeling med masse utfordringer og utstyr.

– Det er mye å ta fatt i her, sier museumspedagog Ingvild Vollum.

Det fikk de også testet ut på familiedagen som Pr Praktisk realfag og Jernbanemuseet arrangerte tidligere i år. Da var det stappfullt på museet.

Eirik Kristoffersen, direktør på Jernbanemuseet, gleder seg til å sette i gang med tilbudet.

– Ungdommer, og spesielt jenter, er vanskelige å nå. Hvis dette prosjektet også kan bidra til at flere unge får øynene opp for Jernbanemuseet, er det veldig bra, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00