De siste årene har det bare vært sporadiske anslag til feiring av kvinnedagen 8. mars. Det syntes Inger Marie Swensen i den internasjonale kvinnegruppa i Røde Kors Hamar og Bente Hugo i K(vinne)-Forum i KFUK var for ille. De mener det er på høy tid at denne viktige dagen ble vekket til live igjen. De kontaktet andre for å lufte ideen og plutselig var det mange som ville bidra. I tillegg til de to gruppene, har arrangementskomiteen bestått av Hamar Sanitetsforening og Hamar Frivilligsentral. Men enda flere har bidratt til at dette skal bli en fin samling. 8. mars åpner de dørene til Ynglingen, men arrangementet er bare for kvinner.

– Vi har valgt å gjøre det slik i år. Det er ingen påmelding, og vi aner ikke om det kommer 50 eller 200. Men vi har invitert kvinner fra flere ulike land, og vi tror det er lettere å få dem med hvis de vet at det bare kommer kvinner, sier Bente Hugo.

De som kommer dit vil få høre flere appeller. Flere kvinner vil også fortelle sine historier om hvordan det har vært å komme til Norge, om å lære seg språk, venne seg til en annen kultur og få seg arbeid. En av dem er Sofia Hay fra Dubai som har bodd flere år i Norge. Hun vil gjerne bidra til å inspirere andre kvinner. Syriske Hala Abraham kom til Norge for nesten tre år siden og har også en historie å fortelle. Ayaan Mahad fra Somalia er elev på Katta og vil holde appell.

Men her skal det også bli underholdning. Bernt Schneider på musikkrestauranten Fermate har med seg musikere og tre jenter som skal synge.

Alle som kommer blir oppfordret til å ta med mat/kake til et felles bord. Latviske Syntija Vagale fra høgskolens internasjonale kontor, har fått løfte fra studenter fra sju ulike land at de skal komme med smakebiter fra sine hjemland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00