Astrid Bjørnbakken og Anne Brit Johansen har igjen tatt initiativet til å aktivisere innbyggerne i Øvre Vang. Mandager har til nå vært «frivilligsentral-dagen», da telefonvakter har tatt imot ønsker om oppdrag og satt dem bort til frivillige. Men den senere tiden har det vært svært få telefoner som har gått om Øvre Vang Samfunnshus. Det var da Bjørnbakken og Johansen ønsket å gjøre om formiddagen til en sosial tur- og kaffestund.

– Folk oppi her er glad i å møtes, men de må lokkes litt, sier Astrid Bjørnbakken.

Hun synes det er viktig at det skjer noe i Øvre Vang. Og i så måte er samfunnshuset et viktig samlingspunkt. Det er nettopp Astrid Bjørnbakken som skal ha æren for at huset fremdeles står og er i aktiv bruk. Rundt 2000 kom det forslag om å legge ned huset. Det var i dårlig stand og politikerne var slett ikke sikre på at det var verdt å bruke penger på bygget. Da troppet Astrid Bjørnbakken opp i formannskapet og talte Øvre Vangs sak. Kommunen står fremdeles som eier, men et husstyre på fire medlemmer sørger for inntekter og vedlikehold. Anne Brit Johansen stiller opp og sørger for kaffe og noe å bite i. Og nå er samfunnshuset i bruk nesten hver dag: til strikkekvelder hver tirsdag, sosiale onsdagsmøter, trim på torsdagene, ungdomsklubb mandag og torsdag, i tillegg til minnesamvær, markering av runde dager og andre festligheter.

– Men nå er det fellestur på mandager vi vil forsøke å få til. Vi skal ikke gå så langt, det viktigste er at folk kommer seg ut og at vi kan lage det litt sosialt, sier Astrid Bjørnbakken og Anne Brit Johansen. De konstanterte at første mandag over nyttår ble litt for brått for vangssokningene, men neste mandag er de klar igjen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00