Flertallspartiene i Hamar kommunestyre (By- og bygdelista, Høyre, Venstre, Sp og Miljøpartiet De Grønne) har forpliktet seg på å prioritere jordvern. Da planprogrammet for kommuneplanen ble behandlet i kommunestyret før jul, stemte alliansen ned et forslag fra Ap om å åpne for å tilrettelegge for næring i sentrumsnære areaer som i dag er LNF-område (som for eksempel Vien gård).

Familievennlig

Gruppeleder Katrine Aalstad i Miljøpartiet de grønne vil verne matjorda for kommende generasjoner og mener veksten i Hamar må komme ved fortetting i dagens sentrum.

– Hamar Ap har ikke tatt innover seg det grønne skiftet og klimautfordringene. Det vi trenger i framtida er ikke mer bilbasert handel og flere satelitter, men Norges mest familievennlige bykjerne hvor folk kan gå fra bolig til jobb, sier Aalstad.

LES UTSPILLET FRA HAMAR AP HER

Kompakt byutviklin

– Men taper ikke Hamar kommune da vekst, og arbeidsplasser trenger regulerte næringsarealer?

– Veksten i arbeidsplasser har vært større i Hamar enn i Ringsaker de senere årene. Våre satsingsområder som er bioøkonomi, media og spill trenger ikke store varehus, men arbeidsplasser rundt kollektivknutepunkt. Arbeiderpartiet opererer med løsninger for en annen tid. Jernringen rundt Hamar by har bidratt til en kompakt byutvikling, som er positiv, mener Aalstad.

Intern uenighet

Stilt overfor en framtidig befolkningsvekst, mener Aalstad dyrka mark og matproduksjon er viktigere enn noensinne.

Internt i flertallspartiene er det uenighet, og Høyre står på linje med Ap, men var lojal mot samarbeidspartnerne i kommunestyret.

Ordfører Einar Busterud (BBL) sier at det må være en felles praksis for omdisponering av dyrka mark, og ikke en konkurranse.

– Jeg er for et sterkt jordvern, men er positiv til at dyrka mark kan tas i bruk til vital infrastruktur som skole og sykehus. Jo flere innbyggere, jo vanskeligere blir denne konflikten. Når det gjelder Vien gård konkret, er jeg avventende. Dette er ikke lett i det hele tatt, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00