– Det er et vanskelig tema å ta tak i, men vi må bli flinkere til å snakke om selvmord. Det er viktig å bry seg, sier Oddrun Bøhlerengen, generalsekretær i den selvmordsforebyggende organisasjonen LEVE. 

Annette Grønstad, som selv mistet en sønn i selvmord for ett år tilbake, er også opptatt av det:

– Det er en myte at det farlig å snakke om selvmord. Snakk med de unge, og ta vare på dem når de opplever det i familien eller i vennekretsen, sier Grønstad som er på vei inn i styret i LEVE i Hedmark.

De har store forventninger til landsmøtet og til dagskonferansen i Hamar 3.- og 4. juni. På dagskonferansen, som alle interesserte kan melde seg på, er det hentet inn mange kapasiteter på selvmordsforebyggende arbeid.

Oddrun Bøhlerengen har selv store forhåpninger til at det nå skal lages kommunale planer for å forebygge selvmord. 

– Vi har sett så mye ansvarsforskyvning og så mange eksempler på dårlig kapasitet. Med kommunale planer er håpet at hele lokalsamfunn kan trekke i samme retning for å hjelpe til, både for å få det på dagsordenen og å sette i gang tiltak, sier Bøhlerengen. 

Hun håper dette også kan bidra til tettere samarbeid slik at man bedre kan følge opp mennesker som kommer ut fra behandling på institusjon. 

Generalsekretæren ser flere likhetspunkter med forebyggende trafikkarbeid. Der har antallet trafikkdøde gått drastisk ned etter at det ble innført konkrete sikkerhetstiltak.

– Vi må også arbeide med å få konkrete tiltak på plass. Sikringstiltak på bruer og veier kan gjøre at mennesker som har det vanskelig ikke følger impulsen om å ta sitt eget liv. Forhåpentligvis får de hjelp i stedet, sier Oddrun Bøhlerengen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00