På den nye lekeplassen i Strandgateparken er barna i fri utfoldelse.

De nyter å være ute i aktivitet og lek. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, som snart blir mamma selv, synes det er artig å se hvor mye brukt den nye lekeplassen blir.

Nytt program

Det er nettopp aktive og glade barn hun brenner for, som medlem av Arbeiderpartiets programkomité.

Partiet har snart landsmøte, og oppvekst er ett av fire hovedsatsinger. Og det Trettebergstuen er mest opptatt av.

I utkastet til nytt partiprogram vil programkomiteen sikre at alle ettåringer får rett på barnehageplass, innføre makspris på Skolefritidsordningen (SFO) og innføre en bemanningsnorm i barnehagen.

Den tilsier at det skal være én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. I tillegg ønsker programkomiteen at halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha utdanning som barnehagelærere.

barns utvikling

I dag er det ikke lovfestet noen slik norm, men regjeringen har varslet at de vil sende et forslag på høring denne våren.

Trettebergstuen mener det er et naturlig skritt å gå på kvaliteten i barnehagene, etter at det så å si er full barnehagedekning over hele landet.

– Barnehage er så viktig, for likestilling, for integrering og for barns utvikling. Den er så viktig for at barna skal få en god start på livet og gjøre dem skoleklare, sier Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet vil beholde barnehagen som en arena for lek, og vil ikke gjøre barnehagen til en forskole med skolelignende aktiviteter.

Koster en halv milliard

– Men disse forslagene vil koste mye å innføre?

– Ja, og det har vi regnet på. Det vil koste en halv milliard kroner ekstra i året, men de pengene må følge med fra staten slik at kommunene får kompensert, sier Trettebergstuen.

Pengene henter partiet fra reduserte skattelettelser.

Kontantstøtten blir skrotet dersom Ap får det som de vil.

Partiets landsmøte finner sted i Oslo 20. -23. april.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00