Vacker er regional leder for prosjektet aktivitetsvenn i Hedmark og Oppland. Bak prosjektet står Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sammen med Hamar kommune og Frivilligsentralen skal de nå puste nytt liv i ordningen med aktivitetsvenner for demente i Hamar.

– Vi forsøkte å sette i gang ordningen i 2015, men lærte da at det ikke må gå for lang tid fra aktivitetsvennene har fått opplæring til de får en å være aktivitetsvenn for, sier Trine Pettersen som skal lede arbeidsgruppa bak prosjektet.

Stort behov

Kurset går over to kvelder, 20. april og 27. april. Demensteamet i Hamar kommune og de ansatte på institusjonene er allerede i gang med å lage oversikter over hvem som kunne ha glede av å ha en aktivitetsvenn. Og det kan være mange.

– Våre oversikter viser at det er rundt 550 personer med demens i Hamar. Jeg vil tro at så mange som 80 av de hjemmeboende, kanskje 30 av demente i omsorgsboliger og 15 på institusjonene kunne ha glede av å få en aktivitetsvenn som kan få mennesket bak sykdommen til å blomstre, sier demenskoordinator Anita Stenhaug.

Men Stenhaug understreker at det kan være flere som lider av demens som foreløpig ikke er registrert. Hun ber dem eller dere pårørende om å ta kontakt hvis de ser at dette kan være noe for dem.

Kobler interesser

Arbeidsgruppa håper på å få med 30 vordende aktivitetsvenner, både kvinner og menn, på kurs. Josefine Vacker mener at Hamar har gode forutsetninger for å lykkes når frivilligheten arbeider sammen med kommunen.

Så kommer jobben med å koble interessene til aktivitetsvennene, men de interessene som de demente hadde før sykdommen satte bremser på initiativstrangen. – Det kan rett og slett være å ta med den demente ut på tur, på en utstilling, kanskje på en konsert, pusle med hagearbeid, eller mer karslige aktiviteter som bilmekking og fisketurer, er forslagene fra arbeidsgruppa. 

Josefine Vacker har vært til stede på flere erfaringsmøter i Hedmark og Oppland og får høre mange hyggelige historier om gode møter mellom demente og aktivitetsvennene. 

– Hun som vant frivilligprisen i Oslo i fjor er aktivitetsvenn. Da hun fikk prisen sa hun: Hun kjenner meg ikke igjen når jeg komme, men hun husker klemmene mine. De som blir aktivitetsvenner skal ikke være i tvil om at det nytter, sier Josefine Vacker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00