Det statlige selskapet Nye Veier har tatt over planleggingen av ny firefelts E6 gjennom Hedmark fra Statens vegvesen.

Deres mandat er å bygge mest mulig veg for pengene, og de går gjennom alle de tekniske løsningene i jakt på innsparinger.

Bygge billigere

I Stange var det harde fronter rundt endringer på Uthus-krysset. I Hamar har nå Nye Veier søkt om dispensasjon for å bygge en annen løsning for støttemuren som er planlagt mellom ny E6 og Skeidar-bygget. I reguleringsplanen som ble vedtatt i 2014, har kommunen vedtatt en trinnvis støttemur.

I stedet vil Nye veier sette opp en 8 meter høy mur uten trinn mellom Plantasjen og vegen.

Må rive tilbygg

Plantasjens glasstilbygg må rives uansett, men det blir plass til flere parkeringsplasser i Nye Veiers forslag samt at varetransport fortsatt kan passere forbi dette hjørnet.

Nye veier skulle orientere formannskapet om søknaden onsdag, men de hadde ikke tid til å stille, så i stedet måtte teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen ta orienteringen for dem.

Ble forkastet

Arealplanlegger Tor Harald Tusvik sier at spørsmålet rundt utforming av en slik støttemur var oppe under arbeid med reguleringsplanen, og en slik høy støttemur ble forkastet.

– Vi var opptatt av en god helhetlig løsning. En slik høy mur vil være synlig fra flere steder. Vi har betenkeligheter med dispensasjonssøknaden, sa Tusvik.

Leder for byggesaksavdelingen Børge Jacobsen mener det heller ikke faglig sett er grunnlag for å gi dispensasjon, og at nye Veier ikke kommer med nye momenter i saken.

Kun Høyre-politiker positiv

Av politikerne som tok ordet, var det kun varaordfører Knut Fangberget (H) som var positiv.

– Jeg synes de skal få lov til dette, sa Fangberget.

Tidligere har kommunen gitt fra seg en ny kryssløsning i Vien-krysset, og en gangtunnel for gående og syklende under E6.

– Hvis Nye veier vil ha denne løsningen, må de by på noe annet. Jeg synes vi har strukket oss langt på flere punkter, sa ordfører Einar Busterud (BBL).

Arbeiderpartiets Morten Aspeli synes saken er enkel.

– Det er lagt ned mye tid og ressurser i reguleringsplanarbeidet. Det har ikke kommet noen nye opplysninger, påpekte Aspeli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00