Ringnes fra Stange går hardt ut mot de mulige flytteplanene.

– Blæstad er en unik merkevare innenfor landbruksutdanningen, og tiltrekker seg studenter fra hele landet. Her drives et ambisiøst landbruk med god tilgang på høyt kvalifiserte forelesere og dyktige lærere i de praktiske fagene, sier han.

Ringnes mener det er usannsynlig at de som underviser på Blæstad i dag vil flytte til Stor-Elvdal.

– Derfor må tilbudet på Blæstad ligge her. Forslaget om flytting må skrinlegges så snart som mulig, sier han.

Ringnes mener høgskolen må sette seg godt inn i hvilke konsekvenser en eventuell flytting vil få for landbruket.

– Høgskolen har selvfølgelig ansvar for sin virksomhet, men også en statlig høgskole må forstå og finne sin rolle i det samfunnet som den er en del av, sier han.

Også Stein Enger, leder ved Hedmarken Landbrukskontor, støtter kritikken mot flytteplanene. Han har selv kontor på Blæstad, og deltar aktivt i både undervisning og annet samarbeid ved høgskolen.

– Jeg er helt enig med studentene som uttalte seg i torsdagens HA. Her handler det om å bevare et sterkt fagmiljø i et aktivt jordbruksområde.

Tirsdag er det duket for åpent seminar ved Campus Blæstad. Her vil studenter, ansatte og andre deltakere kunne presentere sine synspunkter. En av deltakerne er landbrukssjef Enger.

– Jeg har informert våre tre ordførere i Hamar, Stange og Løten, slik at vi kan delta sterkere i diskusjonen, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00