Vien gård er ikke nevnt konkret i utkastet, men det er liten tvil om at Vien gård kan tolkes inn i sammenhengen. Ved siden av å stille krav om positiv samfunnsnytte, heter det at det skal vurderes krav om nydyrking der jordbruksareal omdisponeres. Så er det et spørsmål om hva som legges i ordet «positiv samfunnsnytte».

Wetten-familien som eier Vien gård har helt siden 2008 jobbet for en omregulering av den E6-nære gården. De ønsker å legge til rette for nye boliger og handelspark på arealet. Leder Thomas L. Jørgensen i Hamar Ap var i HA 2. januar en varm tilhenger av å omregulere Vien gård, men etter det HA erfarer er det delte meninger om dette internt i partiet.

– Vi er ikke i havn med Vien gård. Vi skal ha et medlemsmøte i mai hvor vi skal diskutere jordvern, sier Grete Solli (Ap).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00