Det har vært mye usikkerhet og mange runder rundt disponeringen av planmidler for jernbane. Det lokale politiske nivået trodde dette var i boks etter et møte i januar med statssekretær Tom Christer Nilsen i samferdselsdepartementet.

Der forsikret han at det innenfor planmidlene ville bli satt av mer penger til detaljert planlegging av den østre traseen gjennom Hamar, fortsatt planlegging Sørli–Brumunddal og ikke bare til Åkersvika, og dessuten strekningen Brumunddal–Moelv.

Ny usikkerhet

Det som gjør at usikkerheten nok en gang har blomstret opp, er et InterCity-møte i regi av Østlandssamarbeidet 17. februar. I møtet, som var på administrativt nivå, kom det fram at det fortsatt ikke var helt klart hvordan tilleggsbevilgningen på 280 millioner kroner til planlegging skulle brukes.

Østlandssamarbeidet har henvendt seg til Jernbanedirektoratet, og bedt om en oversikt over hvordan planmidlene i 2017 skal brukes, gjerne visualisert ved et kart.

Fikk Ikke svar

Tirsdag hadde ennå ikke fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen i Hedmark fylkeskommune fått noe svar.

– Nei, det har jeg dessverre ikke. Vi er opptatt av om den politiske bestillingen for bruk av de 280 millioner kronene blir fulgt opp, og det vil vi ha en bekreftelse på, sier Adolfsen.

Ut fra møter med Østlandssamarbeidet har hun fått inntrykk av at cirka 70 millioner kroner går til Østfold, 50 millioner til Vestfold og 15 millioner til Dovrebanen, hvorav 10 millioner kroner til en tilleggsutredning i Hamar og fem millioner kroner til videre planlegging nord for Hamar.

På spørsmål fra HA om bruken av planmidlene, svarer pressekontakt Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet dette:

– Jeg kan opplyse at avtalen med Bane NOR om planlegging og prosjektering på Dovrebanens Intercity-strekning i 2017 er på 502 millioner kroner. Det er Bane NOR som må svare på hvordan de 502 millionene er fordelt på de ulike planaktivitetene på Dovrebanen, skriver Horrisland i en e-post til avisa.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00