Det var i mangel av inndekning at Regnbuealliansen (By- og bygdelista, Sp, Venstre, MDG og Høyre) foreslo og fikk vedtatt budsjettkutt i velkomstklassene.

Med omfanget på kutt som var forutsatt i juni, ville de tre velkomstklassene på Prestrud og Ridabu barneskoler samt på Børstad ungdomsskole måtte ha avviklet fra 1. januar, og barna ville blitt overført til sine nærskoler.

Avlyser kutt

Fra Regnbuealliansen kom det tidligere i høst signaler om at de ikke ønsket å avvikle velkomstklassene likevel. Onsdag presenterte rådmann Bjørn Gudbjørgsrud sitt budsjettforslag. Her har han tilbakeført 1,8 millioner kroner til velkomstklassene.

Sjef for opplæring og oppvekst Anne-Grete Melby bekrefter at det sammen med de 1,2 millioner kronene som var tilbakeført til skole, er nok til å videreføre velkomstklassene på dagens nivå.

Utvikle kvaliteten

Melby er veldig godt fornøyd med forslaget og konstaterer at det nå er ro i organisasjonen. Tillitsvalgte og ansatte reagerte til dels kraftig på det brå nedleggingsforslaget.

– Det betyr at vi nå kan jobbe med kvaliteten på tilbudet, sier Melby.

Hun sier at de kontinuerlig jobber med å forbedre og utvikle tilbudet.

Økonomi stabilisert

Budsjettforslaget for øvrig vil neppe påkalle fakkeltog. De fleste kuttene fra juni videreføres, men økte inntekter grunnet befolkningsvekst gjør at det ikke er behov for ytterligere kutt.

En del områder styrkes noe, som aktivitetsplikten i Nav, hjemmebasert omsorg og barnevern.

Rådmannen har lagt inn husleie til ny skatehall på Hamjern. Forslaget om å legge ned Hamar flyplass ligger fast. På investeringssida foreslår rådmannen å berede grunnen for et nytt sykehjem som påbegynnes i 2023.Det er satt av investeringsmidler til å bygge ut Greveløkka skole.

Ekstern gjennomgang

Han ønsker også å få kommunestyret med på å bestille en ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten tilsvarende den som ble gjennomført for Ankerskogen svømmehall tidligere i år.

Rådmannen vil blant annet undersøke om dagens organisering i omsorgsdistrikter er det mest effektive. Også i 2014 ønsket daværende rådmann å gjennomføre en slik gjennomgang, men saken ble den gangen lagt bort.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00