I dag la rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar kommune fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2017.

I juni var det en stor sak at de tre velkomstklassene i Hamar-skolene ble vedtatt nedlagt. Hamar kommune har i dag egne klasser for språkopplæring for elever med minoritetsbakgrunn. De ligger ved Prestrud og Ridabu barneskoler og Børstad ungdomsskoler. Nå foreslår altså Gudbjørgsrud å tilbakeføre 1,8 millioner kroner til oppvekst for å videreføre velkomstklassene.

Budsjettforslaget for øvrig byr på en liten reduksjon i eiendomsskatten til husholdningene. Kommunens økonomi har styrket seg gjennom året, og det ligger ingen nye og dramatiske kuttforslag på bordet.

Reisevaksinekontoret foreslås også opprettholdt ved å øke prisene ut til brukerne. I juni var det foreslått nedlagt, men gjennom en moderat prisøkning kan tilbudet opprettholdes.

- Veldig bra. Nesten så det er vanskelig for oss politikere å finne på noe smartere, kommenterer Geir Byberg (KrF).

- Vi står nå i en gunstigere situasjon enn i juni. Vi må være klar over at innbyggerveksten kan utløse en ny skole med mer. Når vi nå har fått en økt takt i befolkningsvekst, får vi betalt for investeringene vi har gjort i byattraktivitet, mener ordfører Einar Busterud (BBL).

Budsjettet bruker å behandles i kommunestyret i det siste møtet før jul, som er 21. desember. 

Rådmannen foreslår også å starte byggingen av et nytt sykehjem i 2023. Det må innarbeides cirka 60 millioner kroner til drift av et nytt sykehjem som kan stå ferdig i 2024. Hvor et nytt sykehjem skal ligge, er det ikke sagt noe om så langt. Hamar kommune fikk i fjor hånd om området etter Ankerskogen videregående skole. Her skal det kjøres en reguleringsprosess, men det som er sagt så langt er at området skal reguleres til tjenesteformål eventuelt i kombinasjon med bolig. Denne prosessen er ikke startet.

Les også
DEBATT Hamar kommunes økonomi
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00