21. desember behandlet kommunestyret kommunedelplanen for dobbeltspor i Hamar kommune.

7 representanter stemte for midt, som falt.

Deretter stemte 14 for vest med kulvert, mens 25 stemte for øst.

Etter at vest falt, stemte 38 representanter for øst.

En mekling 15. desember førte ikke fram. 11. januar er ny mekling. Deretter blir saken oversendt til departementet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00