Skog- og treindustrien i Innlandet er bekymret for at kommunestyret i Hamar skal vedta østlig jernbanetrasé.

De krever at en framtidig trasé gjennom Hamar har en framtidsrettet godsløsning. De er bekymret over at korridor øst ikke har planlagt tilsving mellom Dovrebanen og Rørosbanen. De mener det er sannsynlig at konflikten med Ramsarområdet kan stoppe eller forsinke InterCity-utbyggingen eller bygging av tilsving. Moelven, Mjøsen Skog, Glommen Skog, Viken Skog, Stora Enso, Norges Skogeierforbund og NHO har skrevet under på brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00