Bane Nor og Hamar kommune har hver sine stasjonsplasseringer i det østre alternativet.

Mens Bane Nor har utredet en stasjonsplassering om lag midt på Vikingskipet, har kommunen trukket denne lenger sør mot Stangevegen og foreslått et reisetorg over sporene.

Det har vært vanskelig å få noe klart svar på hva Jernbanedirektoratet vil at Bane Nor skal utrede. HA spurte tirsdag kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet om hva Bane Nor konkret skal utrede, og når en utredning skal være ferdig.

– Bane Nor har fått i oppdrag å utrede tilsving basert på Bane Nor’s alternativ. Sluttdato er ikke fastsatt, opplyser Horrisland.

Det betyr med andre ord at kommunens stasjonsplassering ikke skal utredes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00