Jernbanesaken har vært krevende for Hamar Arbeiderparti.

Partiets vedtak om ikke å ta standpunkt til trasévalg før alle fakta var på bordet, har gjentatte ganger vært utfordret.

Medlemsmøtet 23. november vedtok å gå for vest med 39 mot 5 for øst. Et forslag om å binde Aps representanter falt.

Fire av 14 Ap-representanter stemte for øst 21.desember.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00