Tvillinghusene mellom Hamar bryggeri og det nye Vestbyen kvartal, var opprinnelig en del av melkefabrikken.

Hva de ble brukt til i sin tid, har ikke HA lykkes i å bringe på det rene.

Tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg har lett i arkivene, og funnet ut at bygningsmassen trolig ble oppført mellom 1880 og 1900 av Anglo Scandinavian Company (senere Nestlé), men han har ingen opplysninger om selve bruken.

Fasadene forringet

Uansett er den gamle teglsteinsbygningen regulert til bevaring av Hamar kommune.

Tvillinghusene er vurdert som bevaringsverdige i form av alder og som en del av industrihistorien til melkefabrikken.

Dagens eier Utstillingsplassen Eiendom har lenge ment å ta vare på fasadene.

– Tvillinghusene har fasadevern, men fasaden er relativt gjennomhullet etter Nestlés bruk. Det kom til syne da påbygg rundt ble revet, opplyser administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen.

Utstillingsplassen har kjørt en prosess sammen med arkitekt med sikte på å rehabilitere bygget.

Dyrt å rehabilitere

– Resultatet var at det var begrenset med arealer, og etter prosjektering og en kalkyle ser vi at det er vanskelig å få til noe fornuftig, både bevaringsmessig og ikke minst økonomisk, sier Sanderud.

Derfor vurderer nå Utstillingsplassen å søke om riving i kombinasjon med en nedtrappet bebyggelse mot Storhamargata.

Naboene bekymret

Bryggeriet borettslag 4, 5 og 6 har engasjert seg i saken, og de mener at tvillinghusene må bevares.

Sanderud tror ikke deres planer for området hvor Tvillinghusene står vil skape noen spesielle utfordringer for disse borettslagene.

– Det som er nytt som vi eventuelt søker om, vil bli lavere enn det som allerede er regulert mot Torggata og sidegaten. Om vi får tillatelser vet vi ikke, men vi har i et møte med planavdelingen for en god stund siden presentert problemstillingene. Vi har ikke fått noen løfter om noe resultat på en slik endring, sier Sanderud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00