Busterud var selv på et studiebesøk i Fredrikstad i januar.

Les også: Satser store beløp på å ruste opp Hamar sentrum

De har klart å snu tomme handelslokaler i sentrum til et vitalt sentrum med liv og aktivitet.

Busterud er overbevist om at det også vil skje i Hamar i løpet av noen år.

– Bra og konkret

Tirsdag la rådmann Bjørn Gudbjørgsrud fram en lang liste over tiltak for å styrke sentrum.

Les vår leder: "Det er tid for å erkjenne at man dro i bremsen litt for tidlig da det nye Stortorget ble bygget. Gjør jobben helt ferdig nå."

På lista står alt fra gratis korttidsparkering i et visst tidsrom, til prioritert saksbehandling i sentrum, opprusting av Østre torg og aksen mellom sentrum og CC Hamar, samt økt satsing på kunst og kultur for å stimulere sentrum som sosial arena.

– Bra jobbet av administrasjonen. Her er det mange tiltak, og konkrete tiltak, sier Busterud.

Viktig signal

I sum beløper tiltakene seg til drøyt 11 millioner kroner. På lista står også mange tiltak som ikke koster så mye.

Busterud varsler at han er positiv til alle tiltakene.

Onsdag i neste uke skal formannskapet si sitt om tiltaksplanen for sentrum,

– Dette er et viktig signal til næringslivet og gårdeierne om at kommunen satser på sentrum, sier Busterud.

I likhet med mange, er han særdeles fornøyd med hvordan Strandgata har utviklet seg etter at det ble bygget bredt fortau der og rustet opp.

Må løfte handel

– Det er paradoksalt at det aldri har vært mer folk i Hamar sentrum, men de bruker byen på andre tidspunkter. På kvelder og helger er det mye folk. Sentrum oppleves som attraktivt, men vi må løfte sentrumshandelen, mener Busterud.

Når den nye kommuneplanen er vedtatt, vil det bli satt i gang med å lage en ny sentrumsplan.

– Vi vil at flere bor og jobber i byen, for da vil flere bruke byen. For å få til det, må vi tillate større byggehøyder, og større områder av byen må gjøres bilfrie av hensyn til beboere, mener Busterud.

bilfri Strandgate?

Han vurderer å foreslå at Strandgata gjøres bilfri på lørdager. Etter en del om og men fikk det månedlige loppemarkedet til Linn Byberg og Larsen-gjengen aksept for å stenge Strandgata for privatbiler, noe som har vist seg å bli en stor suksess.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00