Ny Nasjonal transportplan for årene 2018 til 2029 skal vedtas i Stortinget før sommeren.

I planen prioriteres transport- og samferdselstiltak for de neste 12 årene.

Planen revideres hvert fjerde år, og må følges opp av årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Totalt er 26,9 milliarder fordelt på samferdselsprosjekter i Hedmark, av en totalramme på 928,7 milliarder kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00