Det aktuelle møtet fant sted 20. januar. Lokalpolitikerne Knut Fangberget, Jane Meyer og Morten Aspeli møtte Nils Aage Jegtstad (H), medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Temaet var jernbanesaken. De to Høyre-representantene lobbet klart for det østre jernbanealternativet i innledningen av møtet som HA overvar.

Kinkig sak for Ap

Blant noen Ap-medlemmer ble dette tolket som at også Aspeli drev med lobbyarbeid for øst.

Dette står i strid til at medlemsmøtet i Hamar med klart flertall går for det vestre alternativet, mens Aspeli selv i kommunestyret før jul stemte for det østre.

Partiveteran Rolf Berntsen tok opp lobby-møtet i årsmøtet onsdag.

Først kom han med kraftig kritikk av at Hamar Ap subsidiært stemte for øst i kommunestyret før jul etter at vest falt. Om den saken sa han at det nå er viktig å se framover.

Ble tatt ille opp

Videre sa Berntsen at han er glad for at partiledelsen har gjort klart at Hamar Ap står fast ved vest, og at ingen representant for partiet skal lobbe for øst. Det var liten tvil om at uttalelsen var myntet på Aspeli.

Det ble ingen videre ordveksling på årsmøtet etter Berntsens utfall, men gruppeleder Grete Solli sier til HA at noen partimedlemmer opppfattet omtalen av dette møtet i HA som at Aspeli lobbet for øst.

– Det skjedde selv om han ble sitert på at agenda på møtet var Nasjonal transportplan. Det ble tatt opp i styret, og fastslått at at vi selvsagt gjør det vi kan med lobby-arbeid og annen påvirkning for å komme i NTP, men ikke deltar i møter hvor målet er å få østlig trasé, sier Solli.

Presser på

Årsmøtet vedtok ellers en uttalelse fra Hamar Arbeidersamfund om viktigheten av å få dobbeltspor til Lillehammer innen 2030 i den nye nasjonale transportplanen for perioden 2018-2029. De krever at innsigelsene behandles raskt av regjeringen, og at prosjektet følges opp av midler.

Hamar kommune oppfordres til å gripe tak i fylkesmann Sigbjørn Johnsens innspill om en dypere kulvert uten massiv utbygging i Hamar-bukta som et kompromiss.

– Urimelig kritikk

Morten Aspeli tar ikke noen selvkritikk for at han deltok på lobbymøte.

Aspeli sier at han ble spurt av ledelsen i Hamar Ap om å stille på møtet, og at tema skulle være Nasjonal transportplan og dobbeltspor til Lillehammer innen 2030.

– Det er riktig at Høyre snakket om trasévalget, men møtet som sådan handlet om Nasjonal transportplan. Kritikken fra seniorgruppa faller på sin egen urimelighet. Transportkomiteen på Stortinget har ikke noe med trasévalget å gjøre. Det er kommunaldepartementet og verken komiteen eller Stortinget som avgjør traseen, sier Aspeli, som sier at de som lurte bare kunne tatt kontakt.

Ordfører Einar Busterud trår til med et forsvar for Aspeli i sakens anledning.

– Aspeli er jo valgt inn i kommunens lobbygruppe. Denne kritikken mot han er urettferdig, mener Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00