Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen sier at fylkeskommunen i sin tid oppfattet at kommunen hadde behov for tomt til eldreomsorg, for eksempel sykehjem. Men fylkeskommunen tok ikke noe forbehold dersom kommunen heller ville bygge ut med boliger.

– Taksten tok utgangspunkt i daværende regulering. Fylkeskommunen har ikke noe ønske om å drive eiendomsutvikling. Vi er også en regional utviklingsaktør, og vil bidra til utvikling i Hamar, selv om jeg den gang oppfattet at det var eldreomsorg kommunen hadde i tankene. Nå er området solgt, og regulering til boligformål er innenfor kommunens handlefrihet, sier Sveen.

Høyre foreslo i fylkestinget å selge området slik det forelå («as is») på det åpne markedet, men ble stemt ned av et stort flertall.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00