Bergaust, som har ulike styreverv i private og offentlige selskaper, ble valgt som ny styreleder i Ankerskogen svømmehall i juni 2016 etter Trond Bakke, som ønsket å fratre.

For styrelederjobben i Ankerskogen får Bergaust 80.000 kroner i året.

1.100 i timen

Før Bergaust tiltrådte, vedtok kommunestyret at han skulle honoreres særskilt for arbeid utover hva som med rimelighet omfattes av det ordinære honoraret.

Slike oppdrag skulle styrebehandles før det blir godkjent av eier (Hamar kommune).

Mellom Bergaust, kommunens eierskapssekretariat og valgkomité ble det i forbindelse med at Bergaust takket ja til vervet, avtalt en godtgjørelse på 1.100 kroner per time for ekstraordinær innsats.

Timelister

Saken ble lagt fram i formannskapet onsdag.

Bergaust har lagt fram timelister som viser at han har utført 62,5 timeverk utover det som faller inn under det ordinære styrehonoraret.

Totalt blir det et ekstra honorar på 68.750 kroner i perioden juni til desember 2016.

Formannskapet vedtok å innstille overfor kommunestyret å godkjenne ekstrahonoraret, men ikke uten diskusjon.

Krevende situasjon

Begrunnelsen for at det er nødvendig med ekstra innsats fra styreleder, er at Ankerskogen har stått oppe i en krevende situasjon med driftsunderskudd og nedbemanning det siste året.

Tilleggshonoraret fikk Katrine Aalstad (MDG) til å undre seg på om Ankerskogen som foretak har tilstrekkelig kompetanse i sin ledelse.

– Dette avspeiler at Ankerskogen har vært i en krevende situasjon, med utbygging, opprydding og nå stabilisering. Vi forventer nå at driften blir normalisert, oppsummerte Tor Inge Martinsen (BBL), som ser ekstrahonoraret som nødvendig i en slik situasjon.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud opplyser at Ankerskogen vil gå med et overskudd på drifta i 2016, som han ser på som veldig gledelig.

For 2017 blir eierskapssekretariatet delegert å godkjenne eventuelle tilleggshonorar.

HA har forsøkt å komme i kontakt med Bergaust, men han er bortreist, og ikke tilgjengelig for kommentar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00