Det er fredag morgen på Børstad ungdomsskole. Når skolegården er glatt og tåka ligger tykt, da er det fristende å tilbringe friminuttene inne. For mange elever har det blitt en vane å finne mobilen så snart man har et ledig minutt.

Nå har elevrådet selv tatt initiativ til en mobilfri uke. Skoleledelsen er positiv til at elevene nå blir utfordret til å heve blikket og snakke direkte med hverandre.

Prøveprosjekt i fem dager

– Vårt mål er å skape et trygt og godt miljø uten mobbing. Vi ser at elevene bruker mye av friminuttene til å kikke på skjermen, og det vil vi gjøre noe med. Nå legger vi vekk mobilene i en uke, også ser vi hvordan det går, sier rektor Ole Christian Hem.

Rektoren vedgår at det har vært en del reaksjoner fra elevene.

– Noen i elevrådet har vært kritiske, men samtidig synes vi det er bra at elevene engasjerer seg og skaper temperatur og bevegelse.

I praksis vil ordningen bety at elevene leverer fra seg mobilene på morgenen, og får dem utlevert ved slutten av skoledagen – eller når de trengs i timene. Lærer og elevrådskontakt Hans Andersen mener tiltaket er nødvendig.

– Jeg ser de nye åttendeklassingene komme hit med åpne og nysgjerrige blikk hver høst. Men, etter to måneder sitter de plutselig og stirrer ned i mobilen. Det er i beste fall litt trist, sier han.

Bruker mobilen til «alt»

HA tok en prat med noen elever for å lodde stemningen. Hvordan blir den nye skolehverdagen uten telefonen i lomma?

– Vi bruker mobilen mye, både i friminuttene og til undervisning. Uten mobil kan det bli vanskelig å følge med på lekser, beskjeder og timeplan, sier tiendeklassingen Sandra Ødbehr.

15-åringen er likevel positiv til å prøve ut en mobilfri uke.

– Man kan ikke si at maten ikke smaker før man har smakt. Det er viktig å prøve før vi uttaler oss om det fungerer eller ikke.

Elevrådsleder Julie Utkilen sier mobilbruk er veldig utbredt.

– Veldig mange bruker mobilen mye, i stor grad for å prate med hverandre. Nå må vi finne på noe annet å gjøre. Uten mobil vil mange oppleve det som uvant, og at de mister litt trygghet. Jeg tror likevel mange av dem som er skeptiske vil være mer positive når uka er ferdig, sier hun.

FAU er orientert om saken, og har ifølge rektor Hem gitt sin tilslutning til prosjektet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00