– Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Her foreligger det en tydelig uenighet mellom det regionale kulturminnevernet og Riksantikvaren, sier Sveen.

Kulturminnevern er omtalt flere steder i fylkesrådets utredning til høringsuttalelsen til jernbanesaken.

– Hovedkjernen i den faglige uenigheten mellom vår kulturminneavdeling og Riksantikvaren, går på at vår kulturminneavdeling har vurdert verdien av å ta vare på det historiske jernbanemiljøet gjennom en blanding av bruk og vern slik det gjøres i det vestre alternativet, sier Sveen.

Fylkeskommunens kulturminneavdeling mente den vestlige traseen med bru er det alternativet som ivaretar det kulturfaglige best, mens at fylkesrådet anbefalte kulvertløsningen balansert ut fra andre hensyn.

Sveen ble meget overrasket over Riksantikvarens innsigelser som kom én uke etter at den opprinnelige høringsfristen var ute.

– Det var ukjent for oss da vi avga vår innstilling til høringsuttalelse. Det er underlig at Riksantikvaren kom så sent på banen. Han har vært på møter om jernbaneplanleggingen i 2016 om jernbane, uten å tilkjennegi sine synspunkter, sier Sveen.

Fylkesrådslederen kan ikke se at det skal være noe grunnlag for å reise mistillit til fylkesrådet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00