Det er Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson som har stilt spørsmål i Stortinget om Åkersvika og bygging av dobbeltspor på jernbanen. Naturreservatet vil bli berørt i både det vestre og det østre traséalternativet, men mest i det østre.

Usikkerhet

Nå har Helgesens svar kommet. I svaret skriver han at det er stor usikkerhet om hvilken påvirkning utbygging av jernbane vil ha for Åkersvika naturreservat. Miljødirektoratet vurderer samlet belastning i Åkersvika i dag som svært stor, og en utvidelse av jernbanen vil øke belastningen.

– Samtidig er dobbeltsporet jernbane til Hamar et viktig klimatiltak, og en del av Intercity-satsingen, ifølge Helgesen.

Han skriver videre at det er vanskelig å unngå inngrep i reservatet helt ved bygging av dobbeltspor til Hamar.

Kan ikke si mer nå

Kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal er sendt til kommunaldepartementet, som får det avgjørende ordet i saken.

– Forholdet til naturreservatet vil bli vurdert i forbindelse med denne behandlingen. Det ikke mulig å si noe mer om virkninger på naturreservatet før plansaken er avgjort og endelig vedtak om trasé fattet, heter det i svaret.

Når departementet fatter sitt vedtak, er helt uvisst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00