Oppvekst- og opplæringssjef gjennom mange år Anne-Grete Melby går av med pensjon til sommeren.

Det er ikke ennå avklart hvem som blir hennes etterfølger, men blir det en mann, blir det kun to kvinner igjen i rådmann Bjørn Gudbjørgsruds 10 personer store ledergruppe.

Færre kvinner

De to kvinnene er helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen og levekårssjef Anne Olen Aasen, mens de øvrige er menn i 40-50- og 60-årsalderen.

For ett år tilbake var fire av ti ledere i ledergruppen kvinner.

Når også både ordfører og varaordfører er menn, forsterkes bildet ytterligere.

Den synkende kvinneandelen på ledernivå bekymrer de politiske partiene. Alle de kvinnelige gruppelederne tok derfor opp dette i sist kommunestyremøte.

Ønsker mangfold

– Vi mener vi har en utfordring. Det er viktig at vi har et mangfold også i ledelsen av kommunen, både når det gjelder kjønn og etnisitet. Nå er det flest menn i samme alder, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Grete Solli.

HA har talt opp kjønnsbalansen i rådmannens ledergruppe i de tre andre kommunene på Hedmarken. Stange kommer best ut, hvor halvparten er kvinner, mens i Ringsaker er seks av ni menn, og i Løten én kvinne av fem i ledergruppa.

– Tenke likt

Seniorrådgiver Frøydis E. Sund hos Likestillingssenteret mener rådmannen bør ta bekymringen de kvinnelige politikerne kommer med på alvor.

– Det er en god del forskning som viser økt produktivitet med mer mangfold i ledelsen av bedrifter. Noen sier at like barn leker best, men like barn kan også tenke veldig likt, sier Sund.

Kommunen står nå oppe i sin kommuneplanprosess, hvor mangfold og inkludering ligger an til å bli ett programområde.

– Dette må følges opp i praktisk handling. Ellers blir det bare fine ord, sier Sund.

Likestillingssenteret tilbyr bistand og rådgivning til virksomheter når det gjelder likestilling.

– Vi hjelper gjerne til dersom Hamar kommune trenger bistand med likestillingsperspektiv. Det er bare å ta kontakt, sier Sund.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00