Omregulering av Vien gård mellom Vien-krysset og Norsvin langs E6 seiler opp som et stridstema i arbeidet med ny kommuneplan.

Grunneier Wetten-familien ønsker å omregulere 340 mål fra dyrka mark til næringsarealer og hundrevis av nye boliger.

Høy ambisjon

Et enstemmig storting har forpliktet seg på en ambisjon om at mindre enn 4.000 mål med dyrka mark skal bygges ned årlig innen 2020. Det forhindrer ikke Johnsen fra å love at han vil stå på for å realisere en slik omregulering.

Mandag møtte han grunneier Anders Wetten. Johnsen har vært orientert om planene et halvt års tid, og dette er noe han kan stille seg bak.

Vekst og utvikling

– Målet mitt er at hele Hedmark utvikles. Jeg har en stor forkjærlighet for Hamar, og er glad for Wettens ambisjoner og planer. Dersom omregulering får støtte lokalt, men møter motstand hos fylkesmannen, er det min jobb å sørge for at kommunens vedtak går gjennom, sier Johnsen.

Han lar det skinne igjennom at han synes at Hamars politikere er vel passive og sidrumpa i forhold til naboen i nord, Ringsaker kommune.

Vil nydyrke jord

Wetten har tilbudt seg å nydyrke jord til erstatning for Vien.

– Derfor blir omregulering av Vien gård et null sum-spill. Ambisjonen om å ikke bygge ned mer enn 4.000 mål årlig, er en nasjonal ambisjon som ikke kan hindre Innlandets største by å få utvikle seg, mener Johnsen.

Han har invitert med lokalpolitikerne Erling Behrens (Frp) og Jane Meyer (H) til møtet med Wetten.

Sprekk i regnbuen?

Meyer er gruppeleder i Hamar Høyre. De inngår i flertallskonstellasjonen sammen med Miljøpartiet De Grønne, By- og bygdelista, Senterpartiet og Venstre, og har i samarbeidsavtalen skrevet under på at jordvern skal være prioritert for samarbeidspartiene.

Meyer er positiv til planene om å bygge ned Vien gård.

– Hamar kommune har en ambisjon om å si ja mye oftere. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling, sier Meyer.

Verken grunneier eller H/Frp-politikerne kjøper påstanden om at Vien vil bli en ny satellitt og generere mer biltrafikk. Årsaken er gårdens beliggenhet i forhold til eksisterende infrastruktur.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00