Hamar kirkelige fellesråd fikk et stort underskudd for fjoråret.

Kirken melder om et merforbruk på 350.000 kroner på fjorårets regnskap, som de nå ber Hamar kommune om å dekke. I realiteten er underskuddet på 750.000 kroner, siden det er brukt midler fra disposisjonsfond. Kirka fikk et innsparingskrav på 5 prosent i 2016, men har ikke lykkes å gjennomføre de nødvendige innsparingene, framgår det av årsmeldingen.

Medlemstallet i Den norske kirke i Hamar gikk ned fra 14.057 i 2015 til 13.851 i 2016. Imidlertid økte gudstjenestebesøket noe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00