Jordvernalliansen er en sammenslutning av 10 naturvern- og landbruksorganisasjoner.

De jobber for et sterkt jordvern. Talsperson Lars Opsahl Jr. sier at de aksepterer å ta noe matjord ved utbygging av veger og jernbane, men at når det kommer til næringsarealer og boliger som i Vien gårds tilfelle, finnes det mange andre områder å ta av, som ikke er dyrka mark. Statistikk viser at mens Hamar i perioden fra 2005 til 2015 har bygd ned 475 mål dyrka mark, har Ringsaker bygd ned 3.685 mål.

– Det er bra at Hamar har vært måteholden, mens Ringsaker er en av de verste i landet. Vi reagerer skarpt på at Hamar Ap ser ut til å ha glemt sitt argument for jordvern fra jernbanedebatten, og i stedet legger opp til en slik kretskamp, mener Opsahl Jr.

Han synes det også er grelt at Tor André Johnsen (Frp), som stemte for et restriktivt jordvern på Stortinget i 2015, nå går ut og lover at han vil ta kampen mot fylkesmannen.

– Det vitner om politisk umusikalitet. Vi må fortette Hamar by, og benytte næringsområder vi allerede har. Vien er verdifull dyrka mark. Jeg håper Regnbuealliansen i Hamar står ved samarbeidsavtalen sin om at jordvern skal være prioritert for samarbeidspartnerne, og at fylkesmannen passer på at de nasjonale føringene vedrørende jordvern overholdes, sier Opsahl.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00