10. januar dukket Mattilsynet opp på uanmeldt besøk hos Hamar Asia Mat i Grønnegata. Besøket resulterte i umiddelbar stenging og en liste med flere punkter som må utbedres før gatekjøkkenet kan åpne igjen. Mattilsynet avdekket blant annet følgende:

• Matrester og fett på kjøkkenutstyr som skulle være rent.

• Lagring av oppvaskutstyr, kost og børster i en skitten boks.

• Oppbevaring av kjøkkenutstyr i urene beholdere som inneholder matrester og fett.

• Sleiver, kniver og øser på skittent og fettete oppheng. På veggen bak er det rester av mat og oljesøl.

• Oppvaskrommet er svært urent med mangelfullt vedlikehold. På gulvet ligger det treningsvekter og en pumpe som brukes til å åpne tette sluk. På et stativ henger urene mopper.

• Sukker, drill, skjøteledninger, vannslange, vaskemiddel og oljekanner lagres i et svært urent skap. Feiebrettet i samme rom har et svart belegg på overflaten.

Reparert med isopor og teip

• Rundt utslagsvasken er det ansamlinger av søl og skitt.

• Oppvaskrommet er skilt fra butikken med et forheng av plastremser. Remsene er svarte av skitt på overflaten.

• Det er flere umalte overflater. Hyller, benkeskap og annet treverk er seigt og ikke rengjort.

• Det er en åpning mellom kjøleromsveggen og ytterveggen. Her blir det lagret løk sammen med tomme eggbrett og private klær.

• På kjøkkenet er det områder med mangelfullt renhold. En fettete komfyr står under benken.

• Mat lagres i isbokser. Boksene har fett og matsøl på utsiden.

• Det er en sprekk på fem cm mellom frityrgryta og veggen. For å hindre at olje og søl renner ned i sprekken er denne dekket til med isopor og teip.

«Svært alvorlig»

I Mattilsynets strenge konklusjon, som er signert avdelingssjef Bente Fauske, skriver etaten blant annet følgende:

– Vi ser at oppvask av utstyr foregår på et uhygienisk rom og at det ikke er rent der utstyret blir lagret. Det skilles ikke mellom rent og urent utstyr. Det er også funnet matrester på vasket utstyr. Forurensning med sykdomsframkallende bakterier kan gjøre maten utrygg. Manglende vedlikehold av lokaler og utstyr medfører at det er vanskelig å opprettholde god hygiene. De beskrevne forholdene viser at det er stor fare for at mat kan forurenses fra omgivelsene og utstyr, og at maten kan bli helseskadelig. Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten.

På bakgrunn av dette fattet Mattilsynets kontrollører hastevedtak om umiddelbar stengning av gatekjøkkenet fra og med tirsdag 10. januar.

Hamar Asia Mat må be om en ny inspeksjon når de påpekte punktene er rettet opp. Inntil da må gatekjøkkenet holde stengt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00