Statsarkivet i Hamar ble opprettet i 1917 og dekker Hedmark og Oppland.

Statsarkivet oppbevarer arkivmateriale fra lokal og regional statlig forvaltning samt verveverdige private arkiver.

Viktige serier i disse arkivene er blant annet tingbøker, kirkebøker, pantebøker og skifteprotokoller

Statsarkivene har tilsyn med statsforvaltningens egne arkiver og med fylkeskommunens og kommunenes arkiver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00