Ideen om å etablere stasjonen over sporene, kom fra arkitektfirmaet Entasis.

De leverte i oktober i fjor en mulighetsstudie over den østre jernbanetraseen til Hamar kommune, hvor de har vist en slik stasjonsløsning.

Bedre for gående

Kommunestyret vedtok i desember at stasjonen/reisetorget skulle legges lenger sør, for å få en bedre kobling mot Hamar sentrum for gående og syklende.

Perrongområdet er det samme, det er kun stasjonsplasseringen som er endret.

I sitt forslag har Bane Nor vist stasjonen omtrent midt på Vikingskipet.

Mens Bane Nor i sitt forslag har tenkt å løse atkomsten til perrongene via kulvert under sporene (slik som det er på Hamar stasjon i dag), legger kommunen opp til at de reisende må opp og over sporene.

Heis og rulletrapp

Selve stasjonen er dermed tenkt 12 til 15 meter over dagens terreng.

På spørsmål om hvordan atkomsten til sporene skal løses, sier arealplanlegger Tone Wabakken i Hamar kommune at detaljer rundt dette blir klart i neste planleggingsfase.

– Det er krav til universell utforming, og det er heiser og rulletrapper som er aktuelt, sier Wabakken.

For eksempel er stasjonen lagt over sporene på Oslo S, og nye Moss stasjon er også tegnet slik.

Fordyrende

I tillegg til stasjon over sporene, er det antydet at areal under nytt sporområde kan benyttes til parkering.

Ingen vet hva endringene Hamar kommune har vedtatt vil koste ekstra. Bane Nors Lars Eide anslo på forrige ukes innsigelsesbefaring i Hamar at et stasjonsbygg over sporområdet, parkering samt en miljøkulvert på Børstad vil beløpe seg til mellom 500 millioner kroner og en milliard kroner.

Det er bevilget 10 millioner kroner til tilleggsutredning på øst. HA har spurt Jernbanedirektoratet om Bane Nor skal utrede videre med utgangspunkt i sin eller kommunens stasjonsplassering.

– Jernbanedirektoratet har sendt bestilling til Bane Nor på tilleggsutredning øst, men har ikke spesifisert hva som skal være grunnlaget for utredningen, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00