Hamar kommune starter i disse dager arbeidet med å utvide Greveløkka skole.

Barneskolen skal utvides fra en én-parallell til en to-parallell-skole. Nå søker MAP Arkitekter på vegne av kommunen om tillatelse til å sette i gang med gravearbeider og utvendige VA-arbeider.

Årsaken til utvidelsen er behov for økt elevkapasitet grunnet befolkningsvekst og at de øvrige sentrumsskolene i Hamar er sprengte. Greveløkka skole er Hamars yngste barneskole, som sto ferdig i Ankerskogen i 2004.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00