På et medlemsmøte tirsdag kveld behandlet MDG Hamar sin innstilling til jernbanetrasé gjennom Hamar.

Medlemsmøtets flertall besluttet at MDG skal stemme for det midtre alternativet. Vel så interessant er hvilken trasé de vil gå for subsidiært

Må ta dyrka mark

Ifølge en pressemelding MDG Hamar sendte ut torsdag, vil de subsidiært gå for øst (som fikk én stemme mer enn vest). Dermed velger MDG å bryte sitt valgløfte om å gå for den jernbanetraseen som tar minst dyrka mark.

Partiets gruppeleder i Hamar kommunestyre Katrine Aalstad har tidligere flere ganger forfektet vest med kulvert.

To onder

– Etter å ha tenkt meg om gjennom dagen, velger jeg verken å støtte vest eller øst. Om det ikke blir trase midt, velger jeg å fremme forslag om at dobbeltsporet stopper på Hamar ved dagens stasjon. Trase vest vil være et stort inngrep i byen, og vi har ingen garantier nå for at såret etter et slikt inngrep vil være grodd med bebyggelse og parker. Trase øst er uakseptabelt i forhold til inngrep i naturreservat og dyrkamark. Hamar kan ikke sitte igjen å måtte velge mellom to onde, sier Aalstad.

Nestleder Kjetil Vangløkken i MDG Hamar sier flertallet i partiet mener at jordvern er viktig, men at i denne saken er det verdt å omdisponere dyrkamarka.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00