Det vedtok fylkesrådet onsdag morgen. Fylkesråd Thomas Breen (AP) annonserte vedtaket om finansiering på et bedriftsbesøk hos HGC samme dag.

Kollektivet, eller spillklyngen, er avhengig av offentlig støtte, og har tidligere vært finansiert av fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Det kommende kalenderåret skal altså kun fylkeskommunen bistå. 

Daglig leder i Hamar Game Collective, Runa Haukland er veldig fornøyd med støtten, og forteller at spillkollektivet har en vei å gå før de er egenfinansierte.

- Vi er avhengig av sponsorinntekter og at det legges inn egne timer. Pengene vil sørge for at vi kan tilby flere konkrete tjenester for å styrke de enkelte bedriftene i kollektivet, sier hun.

Stort potensiale

Breen ser positivt på den stadig voksende IT-industrien, og mener det er et verdifullt område å satse på.

- Det er viktig at vi nå tar del i digitaliseringsbølgen. Hamar har alt som trengs for å være en spiller både nasjonalt og internasjonalt, sier han og sikter til både Høgskolen i Innlandet, EON Reality, IKT Ressursforum Innlandet og HGC. Han kaller Hamars forskermiljø et av de fremste i Norden, 

Han tror det er stort potensiale for å benytte teknologiske fremskritt som VR (virtual reality) og AR (augmented reality) i offentlige sammenhenger, for eksempel innen skole og omsorg. 

- HGC må få mulighet til å posisjonere seg i markedet. Dette er fremdeles en ung næring med litt andre forutsetninger, og jeg tror satsing på dette området vil være positivt for hamarregionens utvikling. Noen områder er viktigere enn andre, sier han.

LES OGSÅ: Hamar er blitt Norges hovedstad for spillutviklere

Breen ser også positivt på tilflyttingspotensialet økt satsing på området kan gi. Bare EON Reality har anslått 100-200 nye arbeidsplasser på Hamar og Elverum i løpet av tre år.

Han mener unge, kreative tilflyttere kan bidra til å lette det han kaller en «usunn aldersomsetning» på Hamar.

Kreativ møteplass

Hamar Game Collective ble startet opp sommeren 2013 da tre spillutviklere gikk sammen for å  skape en felles, kreativ møteplass for spillutviklere. Selskapet har siden oppstarten vokst til å omfatte ni spillutviklingsselskaper, med til sammen rundt 47 ansatte. 

LES OGSÅ: Hamar Game Collective med to nye spill

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00