Onsdag kveld var det årsmøte i Hamar Arbeiderparti. I fjor utartet årsmøtet til en skikkelig brudulje. I år var det langt roligere, men noen jernbanekrusninger var ikke til å unngå.

Politisk comeback

Hamar Arbeiderparti samlet seg uansett enstemmig bak styrevalgene, og det kom ikke et eneste benkeforslag. Partileder Thomas L. Jørgensen var ikke på valg, og har varslet at han uansett gir seg når årsmøteperioden går ut. Han var ikke til stede på årsmøtet av grunnet familieforøkelse.

Sylvia Brustad markerte seg allerede under debatten etter innledningene til stortingskandidat Nils Kristen Sandtrøen og fylkesråd Thomas Breen.

I et engasjert innlegg gjorde Brustad det klart at hun er klar for en skikkelig politisk comeback, sju år etter at hun gikk ut av rikspolitikken.

Startet som 13-åring

Men innlevelse fortalte Brustad om hvorfor hun gikk inn i politikken som 13-åring, at det var for å gi like muligheter for alle, enten man er fattig eller rik, bor på bygda eller i byen, er mann eller kvinne.

Nå vil hun jobbe for at Hamar kommer høyere opp på den nasjonale agendaen.

– Da må vi lande sykehussaken, og vi må lande jernbanesaken. Jeg synes innspillet fra fylkesmann Sigbjørn Johnsen og Espern Eiendom er interessant, og vi må være mer frampå til å få flere statlige arbeidsplasser hit, sa Brustad, til en rungende applaus.

Finne kompromiss

HA spurte Brustad hva hun mener om framtidig trasé for dobbeltspor.

– Det er veldig viktig å få landet saken. Det verste er om vi ikke får dobbeltsporet videre forbi Hamar. Kompromissforslaget fra fylkesmannen er interessant. Målet om å nå Lillehammer i 2030, må ligge fast, og det er viktig med planmidler for å nå det målet. Vi må finne noen kompromisser som gjør at vi kommer videre, sier Brustad til HA.

Tilløpet til jernbanediskusjon kom i forbindelse med et forslag fra Hamar Arbeidersamfund vedrørende viktigheten av å få dobbeltspor til Lillehammer i 2030. Ett tilleggsforslag fra Finn Arne Eriksrud ble vedtatt mot tre stemmer, og lyder: Hamar Ap støtter fylkesmannens tilråding av trasé og oppfordrer Hamar kommune til å gripe denne muligheten for å få dobbeltsporet gjennom Hamar inn i ny NTP. Med en mer senket kulvert unngås barrierevirkning mot Mjøsa og Hamarbukta kan opparbeides med vannspeil og park.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00