Både Koigen og strandområdene bortover mot Domkirkeodden er tradisjonelt steder ungdommen samler seg på natt til 1. og 17. mai, og hvor alkohol kan være involvert.

Hamar kommune har tverrfaglige ungdomsteam, og de samarbeider godt med politiet, men likevel er begge instanser klare på at de ikke kan være overalt til enhver tid.

Ser ikke alt

Derfor går nå Hamar kommunes SLT-koordinator Trond Grue (SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og leder Arne Wiggo Rognås for strategi og forebyggende seksjon ved Hamar politistasjon sammen om å oppfordre Hamars befolkning til å være med på en «dugnad».

– Vi klarer ikke å demme opp for alt, sier Grue.

Si nei til langing

Det er spesielt langing av alkohol fra ungdommer over 18 år de vil til livs. Senest sist helg ble en eldre ungdom anmeldt for dette.

– Aldersgrensen for alkohol er 18 år, og det er viktig at voksne går foran og viser at den er viktig, mener Rognås.

For de som jobber med forebygging, er å utsette ungdommers alkoholdebut et viktig mål.

Utsette alkoholdebut

Ved å utsette alkoholdebuten, reduseres riskoen for uønskede hendelser betraktelig.

– Hvordan er situasjonen i ungdomsmiljøet i Hamar nå?

– Ungdata-undersøkelsen viser at ungdommene generelt gjør litt mer lekser, og bruker mindre rusmidler. Jeg kjenner meg ikke helt igjen, sier Grue.

Få anmeldte forhold

Ifølge politiets statistikk er det relativt lav ungdomskriminalitet i Hamar, med 13 anmeldte forhold så langt i år (under 18 år). På et år bruker det å være rundt 100 anmeldte forhold.

– 13 forhold er veldig lite. Når ungdommene passerer 18 år, gjør statistikken et byks. For de under 18 år er det mange tilbud og hjelpetjenester. Vi mener statistikken viser at vi fanger opp mange, sier Rognås.

Selv om de mener at de fanger opp mange, mener både Rognås og Grue at det mangler et lavterskel, forebyggende tiltak i retning av en ungdomskontakt, som ble lagt ned i Hamar i 2012.

Men at denne tjenesten kan jobbe oppdragsbasert, og sikre voksen tilstedeværelse i ungdomsmiljøer utenom kontortid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00