– Jeg vil understreke at dette er en anbefaling fra Nav-direktør Vågeng. Det er statsråden som skal ta endelig standpunkt.

Det sier Bjørn Lien (55) til HA. Furnesingen er leder for Nav Hedmark.

Nå skal Nav få færre regionkontorer. Lillehammer og Hamar ble satt opp mot hverandre med tanke på hovedkontor for den nye Nav-regionen som i alle fall foreløpig heter Hedmark og Oppland.

Hamar Slo Lillehammer

Bjørn Lien har ledet arbeidsgruppa som utredet framtidig regionalstruktur for Nav.

Utredningen ble lagt til grunn da Nav-sjef Vågeng konkluderte med at Hamar bør få regionkontoret for Hedmark og Oppland.

– Vågeng har sagt at hun håper å få vite hvorvidt statsråden følger opp anbefalingene eller ikke før sommeren, sier Lien.

Hamars fordeler

– Hvorfor vant Hamar kampen om regionkontoret i Innlandet?

– Vi har brukt fire av de kriteriene Kommunal og regionaldepartementet anbefaler i slik saker. De fire kriteriene er krav om nærhet til kontorene, muligheter til å skaffe kompetanse, infrastruktur og nærhet til andre fagmiljøer og til slutt hensynet til kostnadene og effektivitet, sier Lien.

– Og hvorfor er Hamar bedre egnet enn Lillehammer?

– Først og fremst fordi Hamar er en mye større bo og arbeidsregion enn Lillehammer. Det bor mye flere folk her. Derfor blir det lettere å skaffe kompetanse til Nav i Hamar-regionen enn i Lillehammer-regionen. Det andre som slo ut til Hamars fordel, og her har vi skjelt litt til politiets utredning for kommunikasjon. De konkluderer med at kommunikasjonen er litt bedre fra Hamar enn Lillehammer, sier Lien til HA.

Skal bli færre ansatte

Navs regionkontor for Hedmark holder til i Triangelgården midt i Hamar. Her er det 24 ansatte ved regionkontoret.

Navs regionkontor på Lillehammer har 20 ansatte:

– Noe av målet med regionreformen er å flytte Nav-ansatte fra regionkontorene ut til Nav-kontorene der folk skal hjelpes ut i jobb. Derfor er det ikke sikkert hvor mange ansatte det blir på Hamar, sier Lien og legger til:

– Med unntak for Viken, der vi anbefaler regionkontor for Viken øst og Viken vest, så følger vi de nye folkevalgte regionene for hele landet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00