Siden valget høsten 2015 har Pensjonistpartiet møtt på gruppemøtene til Arbeiderpartiet sammen med SV. De tre partiene har samarbeidet om enkeltsaker og budsjettet.

Leder Viggo Angelsen i Hamar Pensjonistparti forteller at det gjennom noen måneder har vært en prosess som har ført til at Pensjonistpartiet har skiftet side.

Jernbaneuenighet

Angelsen sier at samarbeidet med Arbeiderpartiet generelt har vært godt, og at det kun er én sak som har gjort at Pensjonistpartiet har vendt seg mot flertallskonstellasjonen i kommunestyret.

– Det er jernbanesaken. Jernbanedebatten har vært vanskelig etter 21. desember. Etter at sterke krefter i Ap nærmest begynte å jobbe for trasé vest over natta etter flertallsvedtaket for øst i kommunestyret, har det vært vanskelig. Vi i Pensjonistpartiet stiller oss lojalt bak øst-vedtaket i kommunestyret, sier Angelsen.

Byttet side

Pensjonistpartiet stemte også primært for øst.

Derfor spurte de om å få møte på gruppemøtene i Regnbuealliansen (BBL, Høyre, Venstre, MDG og Senterpartiet), og fikk ja til det. Pensjonistpartiet har møtt på et par-tre gruppemøter med flertallspartiene allerede.

– Vi står på for våre hjertesaker uansett, sier Angelsen.

Pensjonistpartiets eneste kommunestyrerepresentant Borgny Nygaard sier det ikke er noe vondt blod i forhold til Ap.

– Nei, dette har kun med jernbanesaken å gjøre. Vi vil slåss for øst hundre prosent. Samarbeidet med Ap har vært prima. Jeg har bare pent å si om Ap, de har holdt sine løfter til Pensjonistpartiet, sier Nygaard.

Busterud: – Hyggelig

Gruppeleder Grete Solli Hamar Arbeiderparti sier at Pensjonistpartiets sidebytte er helt udramatisk for dem.

– Vi har samarbeidet godt med Nygaard, og det vil vi også gjøre i fortsettelsen. Vi har vært uenige om jernbanesaken, men har samarbeidet veldig godt ellers, sier Solli.

Ordfører Einar Busterud (BBL) sier at Pensjonistpartiet ble godt tatt imot hos dem.

– Det er alltid hyggelig å ha tillit, og hyggelig at Pensjonistpartiet synes de er bedre tjent med å samarbeide med oss. Jeg ser ikke den store dramatikken i dette, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00