Mens Strandgata etter opprustingen blomstrer med mange serveringssteder og ny, attraktiv lekeplass i Strandgateparken, ligger gågata litt i skyggen av både Strandgata og kjøpesentrene.

Les vår leder: Sentrumsplan for framtida

I gågata har det ikke vært gjort noen større opprustning på mange år, men det vil kommunens administrasjon nå gjøre noe med.

Mer levende sentrum

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har derfor utformet en større tiltaksplan for Hamar sentrum, som skal stimulere til et mer levende og aktivt sentrum. Gudbjørgsrud la fram denne planen tirsdag. Neste onsdag blir forslagene lagt fram for formannskapet.

Kommunen vil bidra på mange områder:

* Reduserte byggesaksgebyrer og prioritert saksbehandling i sentrum.

* Gratis korttidsparkering, for eksempel i én time.

* Heve kvaliteten på drift av infrastruktur i sentrum i en periode.

* Opprusting av Østre torg og gågata. Mer beplantning.

* Vurdere å lokalisere kommunale virksomheter til sentrum for å fylle opp tomme lokaler.

* Ny sentrumsplan med mer fokus på utvikling og fortetting.

* Økt fokus på kunst og kultur i sentrum, arrangementer i samarbeid med handelsstanden og frivillige organisasjoner.

* Gratis Wifi-soner i sentrum.

* Tilskuddsordninger for gründere som vil etablere seg i sentrum.

Sterkere stimulanser

Gudbjørgsrud er helt klar på at sentrum trenger sterkere stimulanser, og at kommunen tar et større ansvar for bydriften.

– Jeg foreslår å bruke 6,5 millioner kroner på å ruste opp Østre torg. Vi vil ha mer liv på Østre torg, og mer handel og aktivitet i Torggata. Strandgata har vist seg å bli veldig vellykket, sier Gudbjørgsrud.

På Østre torg har det heller ikke vært gjort stort de senere årene, og torget består av en grå, død flate med gamle møbler og fraværende beplantning.

Teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen vil gjøre noe med møbleringen på Østre torg på kort sikt, og bruke høsten og vinteren til å planlegge den større opprustingen som kommer neste år.

– Lekeplassen i Strandgateparken ble veldig vellykket. Vi vil stjele noen av grepene og ta de med opp i byen, sier Henriksen.

Kommunen ønsker også å «forlenge» gågata helt til jernbanestasjonen, og gjøre hele strekningen til en god gang- og sykkelforbindelse.

Hele tiltakspakken er beregnet til å koste 11,5 millioner kroner i rene penger.

Les også
DEBATT Kulturredaktør Geir Vestad om uteserveringen i Hamar.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00