Hamar kommune har siden 2009 hatt sitt utviklingssenter for hjemmetjenester på Mørbo ved Finsalsenteret.

Enda lenger har Elverum og Stange kommuner hatt utviklingssenter for sykehjem.

Men fra i år har staten endret organisering, og besluttet at én kommune i hvert fylke skal ha ansvaret for et utviklingssenter som gjelder både sykehjem og hjemmetjenester.

Hamar i vertskapsrolle

I Hedmark har Hamar kommune fått vertsskapsrollen, mens Stange og Elverum kommuner går inn som samarbeidskommuner.

Det er tre stolte helse- og omsorgssjefer i de respektive kommunene HA møter.

Vigdis Galaaen i Hamar kommune, Tove Selnes i Stange og Aino Kristiansen i Elverum ser store muligheter i å sammen utvikle omsorgstjenestene til beste for brukere og pasienter.

Større fagmiljø

Mørbo på Finsal blir hovedbasen, men utviklingsarbeidet og forskningen som pågår i Stange og Elverum, skal fortsette der som i dag.

– Jobben skal fortsatt gjøres i ute på arbeidsplassene, men Mørbo blir en felles arena, sier Galaaen.

– Sammen skaper vi et større fagmiljø med en større tyngde, og det er kun positivt. Vi har tillit til hverandre, og felles mål, sier Selnes.

Forsknings- og utviklingsarbeidet som gjøres i de tre kommunene er i hovedsak finansiert av eksterne finansieringskilder.

Mange eksempler

– Kan dere nevne eksempler på utviklingsarbeid som har foregått i utviklingssentrene, og som har kommet pasientene til gode?

– Vi har forsket på og utarbeidet rutiner for sikker legemiddelhåndtering. Pasienter kan være innom mange steder i sitt forløp, og det er viktig å sikre at de får riktig medisinering. Trygg, lindrende omsorg i hjemmet er et annet eksempel, forteller Galaaen.

– Vi har jobbet med å redusere risiko for fall, sier Kristiansen.

Tanken med utviklingssenter er at også kommuner som ikke huser disse sentrene skal få tilgang til kunnskapen som kommer fram.

– Skal vi lykkes i Hedmark, er det lokale engasjementet avgjørende, avslutter Galaaen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00