• BETENKT: Tron Sanderud i Utstillingsplassen Eiendom vil ikke si om de vil gå til rettslige skritt. FOTO: ELI J. HAUGEN

De siste dagene har det vært forhandlet intenst politisk om opsjonsavtalen som administrasjonen har framforhandlet med Arthur Buchardts selskap AB Invest.

Flertallspartiene som i Hamar kaller seg Regnbuealliansen (BBL, H, V, Sp og Pp) klarte ikke å samle seg om et felles forslag, og By- og bygdelista brøt ut og kom til onsdagens formannskap med et felles forslag med Arbeiderpartiet.

Saken var onsdag ettermiddag oppe i kommunestyret. Forslaget fra Ap og By- og bygdelista fikk et flertall på 27 mot 12 stemmer som ble avgitt for et forslag fra Høyre, Venstre, MDG og Pensjonispartiet.

Forslaget som ble vedtatt med 27 mot 12 stemmer lyder:

«Hamar kommunestyre mener Tjuvholmen og andre områder av byens urbane sjøfront er meget viktig for byens utvikling. Det er viktig at det sikres en best mulig helhetlig, bærekraftig og framtidsrettet utvikling av området. Vi ber derfor rådmannen fortsette arbeidet med regulering av området, slik tidligere vedtak i formannskap og kommunestyre anviser. Det skal i reguleringsplanen legges spesielt vekt på krav til arkitektonisk utforming og miljø.

Hamar kommune gjennomfører en regulering av hele Tjuvholmen-området. Reguleringsplanen skal ivareta intensjonene i samarbeidsavtalen mellom Hamar kommune, Tjuvholmen Eiendom og Strandsonen utvikling. Opsjonsavtalen med AB Invest godkjennes forutsatt at prosjektet innpasses den helhetlige reguleringen av Tjuvholmen-området. Prisen for området reguleres i henhold til gjeldende byggindeks og opsjonspris som forhandles fram inn i avtalen.»

Buchardt fornøyd med betinget ja

- Det er hyggelig å høre, sier Arthur Buchardt til Hamar Arbeiderblad.

- Jeg ser fram til en konstruktiv samarbeid med Hamar kommune om utvikling av hotellprosjektet, slik at det passer inn i den helheten som Hamar kommune ønsker på hele Tjuvholmen-området, sier Buchardt. 

Ville avvise opsjonsavtalen

Hamar Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne ville avvise opsjonsavtalen med AB Invest, og lyse ut konkurranse om den aktuelle hotelltomta. Hamar Frp og Hamar Sp stemte også for forslaget fra Høyre, Venstre, MDG og Pp.

I deres forslag heter det som følger:  «Kommunestyret ber rådmannen legge opp til en konkurranse med nevnte kriterier - med mål om å bygge et landemerke og konferansehotell på kommunens tomt på Tjuvholmen. Det skal i konkurransen legges tydelige vekt på ovennevnte krav. Vinneren av konkurransen får en kjøpsopsjon på den aktuelle tomten.»

Rådmannen fornøyd med vedtaket

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud er godt fornøyd med vedtaket, selv om ordlyden er noe annerledes enn i hans innstilling.

- Ja, dette er et bra vedtak. Nå er det full fart for regulering av området, sier Gudbjørgsrud. 

Administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen Eiendom overvar behandlingen i kommunestyret. Han sier nå at de skal tenke seg om for hva de skal gjøre videre.

- Er det aktuelt å forfølge dette rettslig?

 - Nå får vi tenke oss om. Vi ønsker konkurranse, og det er pinlig at kommunestyret klarer å lage en ordning uten konkurranse. Vi satser nasjonalt på å bygge hoteller, og opplever det som underlig at vi blir ekskludert fra å være med og konkurrere om denne tomten, sier Sanderud.

- Kan det være aktuelt å samarbeide med Arthur Buchardt?

- Nei, det tror jeg ikke. Buchardt kjører alene. Nå får vi se hva reguleringsprosessen bringer, sier Sanderud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00