– Regjeringen synliggjør sine langsiktige planer med dette. Det er bra for bransjen at vi får en så sentral plass i stortingsmeldingen, sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth.

Skogfrøverket i Hamar er det eneste i Norge, og har blant annet i oppgave å ha frøbank for hele landet for minst ti års forbruk. Siden det kan gå mange år mellom hvert frøår, gjerne minst ti år mellom hver gang, er langsiktighet viktig.

– Tidligere har vi ikke turt å satse, men bare vedlikeholdt det vi har fra før. Denne meldingen betyr at vi kan satse og komme videre, sier Odd Ragnar Johnskås som har jobbet i skogfrøverket i mange år.

Restaurerer

Regjeringen er nå tydelige på at aktiv bruk av skogressurser er viktig for å nå klimamålene. Her blir Skogfrøverket viktige for å sikre nok frø, og for å avle fram skog med god kvalitet til ulike bruksområder. Nå skal bygget fra 1953 rustes opp for å møte framtiden.

– Rehabiliteringen av bygget skal starte neste år, og vil koste rundt 20 millioner kroner, sier Hjorth.

Skogfrøverket er glad for at regjeringen ser nytten av styrket skogdrift, men er også glad for at skognæringen også er med på lasset.

– Stortingsmeldingen sammenfaller med hva næringen selv også ønsker. Mange er opptatt av hva vi her leverer nå og etterspør det vi driver med. Det er et signal til staten at næringen selv tar ansvar, sier Øyvind Meland Edvardsen.

Er satt på kartet

Skogfrøverket har i dag 16 ansatte, og de har doblet antall ansatte siden 2001. Diskusjonen om å flytte Skogfrøverket fra Hamar er lagt død. Edvardsen mener det er positivt at de får bli i Hamar.

– Det er en liten arbeidsplass, men vi er blant annet en del av Heidner-miljøet. Hedmark er et tyngdepunkt for skogdrift, og det er ingen bedre plassering, sier han.

Hjorth legger også vekt på betydningen av bioteknologimiljøet i Hamar, der de også har en rolle.

– Det er mye positivt i den sektoren i Hamar. Vi har virkelig fått en posisjon på kartet innen bioteknologi, sier Hjorth, som nå har god tro på framtida for bedriften.

– Dette er viktig for Hamar og vi kan se lyst på framtiden nå, sier Hjorth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00