Siden januar har Ringgata vært stengt mellom den gamle yrkesskolen og krysset Maths Pedersens gate. Årsaken er at Hias og Hamar kommune blant annet legger nye vann- og avløpsrør under vegbanen.

Arbeidet er en del av Hias’ store prosjekt med å legge en transportledning hele vegen fra Børstad og opp til høydebassenget med vann i toppen av Furuberget.

I byggeperioden har både bilister, syklister og fotgjengere måttet finne alternative ruter gjennom byen.

Asfaltering gjenstår

Nå er fase én av tre snart ferdig. Byggeleder Håvard Haugseth i Hias opplyser at åpningsdatoen er satt til 19. mai.

– Asfalteringen starter 18. mai, slik at vi er klare til åpning på ettermiddagen dagen etter, sier han.

Ifølge Haugseth kunne man ha åpnet vegen noen dager tidligere, men dette er ikke ønskelig.

– Da måtte bilene ha kjørt på en støvete grusveg. Vi måtte uansett ha stengt vegen i forbindelse med asfalteringen, sier han.

Så langt har arbeidet gått rimelig greit, uten de helt store forsinkelsene. Noen utfordringer har det likevel vært. Hias måtte blant annet vente lenge på nødvendige deler til de nye kumlokkene.

– Det var en forferdelig ventetid, sukker Haugseth.

– Men ellers er vi godt i rute!

Neste etappe stenges

Fra 19. mai blir hele Ringgata åpen for trafikk i rundt en ukes tid. Deretter fortsetter vegarbeidet med fase 2, fra krysset Solvangvegen til krysset Furnesvegen. Den 270 meter lange strekningen blir stengt fram til 1. oktober.

Også her skal det legges vann- og avløpsrør under vegbanen, samtidig som det skal bygges rundkjøring i dagens lyskryss mellom Ringgata og Furnesvegen. Det skal også rives to bolighus for å frigjøre plass rundt lyskrysset.

Fra oktober i år til september neste år gjennomføres siste byggetrinn, fra krysset Furnesvegen og opp til Stafsbergvegen.

Fortsatt skiltet omkjøring

Bilister må derfor fortsatt belage seg på omkjøringer i mange måneder framover.

– De siste månedene har vist at folk venner seg til nye kjøremønstre. Det er beklagelig at trafikken blir berørt, men det er nå en gang sånn at ledninger ofte ligger under vegbanen, sier Haugseth.

Omkjøring vil fortsatt være skiltet via Hamar sentrum i sørvest og rundt flyplassen i nord.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00