Da kommunestyret i juni i fjor fastsatte planprogrammet for planleggingen av dobbeltspor gjennom Hamar, var det tyst fra Riksantikvaren. 

Men til selve kommunedelplanen for dobbeltsporet hadde Riksantikvaren innsigelser til tre av traséalternativene, deriblant de to anbefalte alternativene fra Jernbaneverkets side (de to vestlige traseene).

De vestlige traseene vil danne en barriere mot Mjøsa, og endrer den historisk-topografiske sammenhengen mellom sjøen og byen, mener Riksantikvaren.

Tok over ansvaret

Som regel er det fylkeskommunen som har ansvaret som kulturminnemyndighet. 

Riksantikvaren informerte Hedmark fylkeskommune 19. september om at de ville ta over saken som kulturminnemyndighet for planlegging av dobbeltsporet gjennom Hamar (ikke gjennom Stange og Ringsaker). Seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren sier de ytterst sjelden gjør dette.

Måtte gripe inn

– Når vi gjør det, er det enten fordi vi er faglig uenige med kulturminnevernet hos fylkeskommunen, eller at kulturminnevernet ikke har fått gjennomslag for sitt syn hos fylkeskommunen, sier Mydland.

I denne saken er Riksantikvaren uenig i fylkeskommunens vurdering av kulturminneinteressene knyttet til Hamar.

– Det var nødvendig å gripe inn. Den historiske byen Hamars kulturminner er truet, sier Mydland.

Har hatt møte

Etter innsigelsene, har Riksantikvaren og Jernbaneverket hatt et innledende møte, og det er berammet et nytt møte onsdag. I det første møtet kom det ikke til noen realitetsdiskusjon, og det er foreløpig ingen avklaringer om innsigelsene.

– Jernbaneverket virket overrasket over innsigelsene?

– Nå er det fremmet innsigelser til alle alternativene, både knyttet til viktige natur- og kulturverdier, og jeg tror ikke de er overrasket over det. Jeg har inntrykk av at Riksantikvarens innsigelser har blitt godt tatt imot blant mange i Hamar, og at det bedrer balansen i jernbanediskusjonen, sier Mydland. 

Potensial i alle

Han har tro på at det vil komme en løsning som inkluderer dobbeltspor, men vet ikke hvor traseen blir gående.

– Anbefaler Riksantikvaren øst siden dere ikke har fremmet innsigelse til den?

– For øyeblikket er ikke vi opptatt av hva vi går for, men at vest i sin nåværende form er i konflikt med kulturminner. Det er potensial i alle alternativer, ikke minst midt-alternativet med lokk, sier Mydland.

– Jernbaneverket fraråder midt med lokk på grunn av høye kostnader, cirka tre milliarder mer enn øvrige alternativer?

– Å investere i god byutvikling i en så viktig by som Hamar, bør være en prioritet. Bedre utredninger må til. Det kan være at midt-alternativet er bedre enn å etablere en barriere mellom den historiske byen og Mjøsa, mener Mydland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00