For to år siden sto Hamar-regionen Reiseliv i dype økonomiske problemer. Det felles destinasjonsselskapet for reiselivet på Hedmarken slet med svak grunnfinansiering i forhold til ønsket aktivitetsnivå.

Kommunene på Hedmarken sa ja til å øke sitt bidrag fra 18,65 kroner per innbygger til 28 kroner per innbygger, men krevde samtidig at reiselivsnæringen økte sitt bidrag.

Økte kontingenter

Det har skjedd ved at serviceavgiften (medlemskontingenten) som medlemsbedrifter og attraksjoner betaler til selskapet, er mye økt.

For eksempel betaler det som kalles et «fyrtårn» i reiselivssammenheng heretter 40.000 kroner i året til Hamar-regionen Reiseliv.

Et serveringssted har fått økt sin avgift fra 5.000 kroner til 15.000 kroner på to år.

Diskusjon

Rett før påske hadde Hamar-regionen Reiseliv ordinært årsmøte, som foregikk stille og rolig. Det betyr ikke at det ikke har vært motstand mot økte avgifter. Det ble gjennomført et ekstraordinært årsmøte 18. januar, hvor avgiftsmodellen ble diskutert.

– Endringen i avgiftsmodell ble tilrådd av det ekstraordinære årsmøtet, opplyser daglig leder Merethe Sandum.

10 utmeldinger

Sandum opplyser at rundt 10 medlemsbedrifter har meldt seg ut i det senere, både i protest mot kontingentøkningen og av naturlige årsaker.

– Vi var forberedt på at dette kunne skje. Kommunene har gått tungt inn, og det er naturlig at de stiller krav tilbake. Hamar-regionen Reiseliv har økt sin bevissthet på hva medlemmene får igjen for sitt medlemskap. Vi oppfatter at det er en positiv stemning blant reiselivet, og at vi har tillit. Det er avgjørende å sikre en bærekraftig økonomi, sier Sandum.

Sosiale medier

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 275.000 kroner, mot et underskudd på 275.000 kroner i 2015. Ambisjonen er å øke medlemstallet til 100 i 2017.

Ifølge handlingsplanen for 2017, satses det sterkt på økt synlighet i sosiale medier. Fredrik Garshol er engasjert i halv stilling som ansvarlig for sosiale medier.

Det jobbes med å lage en folkefest rundt Mjøsa som skal vises for TV-seere landet rundt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00