Jernbaneinteresserte kan merke seg datoen 7. april. Det er en aktuell dato for når regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 legges fram.

For tiden er det mye møteaktivitet i Hamar kommune for å fremme kommunens syn på jernbanetrasé.

Liten tid

Fram til påske er det sju uker, og Busterud er utålmodig etter at nødvendige tilleggsutredninger blir gjort. Det gjelder både tilleggsutredningene for tilsving og stasjonsplassering på det østre traséalternativet, samt det fylkesmann Sigbjørn Johnsen har foreslått på det vestre (en dypere kulvert uten bebyggelse i Hamar-bukta).

– Jeg er bekymret for tiden. Selv om ikke tilleggsutredningene er veldig omfattende, må de gjennomføres, sier Busterud.

Lite håndfast

Realistisk sett tror han sjansen for at traseen gjennom Hamar blir avklart før påske, ikke er stor.

– Nasjonal transportplan blir først vedtatt i Stortinget i juni. Det beste hadde vært en avklaring på trasé snart, og klare signaler om bevilgninger. Det er målet, sier Busterud.

– I møtene du har, får du noen signaler om når man kan vente et svar på traseen?

– Ikke noe håndfast, men det blir sagt at de akter å bestemme seg i løpet av våren, sier Busterud.

Seks måneder

Innsigelsene avgjøres i kommunaldepartementet, hvor gjennomsnittlig saksbehandlingstid er seks måneder.

Kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal ble sendt over til departementet rundt 1. februar. Berørte departementer skal også uttale seg.

Busterud tør dermed ikke tro på noen traséavklaring før påske.

– Nei, men før Nasjonal transportplan blir sluttbehandlet i juni, håper jeg det. Det er helt avhengig av hvordan saken behandles i departementene, sier Busterud.

Det jobbes med å få både statssekretæren i samferdselsdepartementet og landbruksdepartementet til Hamar med det første.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00