• Vernet: Åkersvika naturreservat har verdifulle økosystemer for fugl, fisk og planteliv. Foto: Eli J. Haugen

Partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson har spurt klima- og miljøminister Vidar Helgesen om Åkersvika.

Hansson vil ha forsikringer fra miljøministeren om at Åkersvika fortsatt kan gi livsgrunnlag for de mange ulike artene i reservatet også etter planlagt utbygging av dobbeltsporet jernbane og firefelts E6.

Bety slutten

Martin Løken er Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat i Hedmark.

– Vi er bekymret for om de store samferdselsutbyggingene vil bety slutten for Åkersvika som Ramsar-område, sier Løken.

Åkersvika fikk tilbake i 1975 status som Norges første Ramsar-område. Åkersvika er et viktig raste-, hvile- og hekkeområde for ande- og sumpfugler, flere av dem på rødlisten for truede arter.

Delt på midten

Da kommunestyret i Hamar før jul behandlet traséspørsmålet, stemte Miljøpartiet De Grønnes kommunestyrerepresentanter på hvert sin trasé subsidiært. Mens Katrine Aalstad stemte for vest etter at det midtre alternativet hadde falt, stemte Maria Skalleberg for øst.

Løken vil ikke uttale seg om uenigheten i Hamar MDG.

Innsigelse

Åkersvika naturreservat blir berørt både ved det vestre og det østre traséalternativet.

Fylkesmannen i Hedmark har kun lagt ned innsigelse mot den østre traseen, siden dette alternativet tar mest areal og fordi fylkesmannen mener arealene lenger inn i Åkersvika er av høyere biologisk kvalitet enn arealene som blir berørt i det vestre alternativet.

Bygger ned natur

– Nær to tredjedeler av verdens våtmarksområder har forsvunnet siden år 1900. Naturen stykkes opp, og bygges ned bit for bit. For Åkersvikas del kan dette være dråpen som får begeret til å renne over. Hva er meningen med vern av områder, hvis man hele tiden setter vernet til side. Hvis Åkersvika mister status som Ramsar-område, ser det dårlig ut for Norges omdømme som miljønasjon, mener Løken.

Selv har elverumsingen tatt seg et friår fra studier for å reise og drive valgkamp for Miljøpartiet De Grønne på heltid.

– Jeg gir alt for å vri verden i en mer grønn retning, sier Løken.

Det er ventet at miljøministeren vil besvare spørsmålet fra Hansson i løpet av en ukes tid.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00